Nadarzyński Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Wataha” powstał 11 grudnia 2012 roku. Jesteśmy największą w Gminie Nadarzyn organizacją zrzeszającą młodzież. W chwili obecnej szczep liczy przeszło 170 osób.

   

  Komendantem jest ks. hm. Jarosław Kuśmierczyk, a jego zastępcą  dh. Bogumiła Orłowska

   

  W szczepie działa 4 drużyny:
  -1 Nadarzyńska Drużyna Harcerska „Impeesa”
  -1 Nadarzyńska Drużyna Harcerska „Wilki”
  -1 Nadarzyńska Gromada Zuchowa „Wilczęta z Wrzosowiska”
  -1 Nadarzyńska Gromada Zuchowa „Radosne Wilczęta”

   

  Siedzibą szczepu jest Dom Parafialny przy Parafii p.w. św. Jana Pawła II  w  Ruścu, ul. Turkusowa 21.

   

  2012 - 2024 Szczep Wataha w Nadarzynie