Nadarzyński Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Wataha” powstał 11 grudnia 2012 roku. Jesteśmy największą w Gminie Nadarzyn organizacją zrzeszającą młodzież. W chwili obecnej szczep liczy przeszło 170 osób.

   

  Komendantem jest ks. hm. Jarosław Kuśmierczyk, a jego zastępcami phm. Wojciech Bieńkowski i phm. Filip Skorek.

   

  W szczepie działa 7 drużyn:
  -1 Nadarzyńska Drużyna Harcerska „Impeesa”
  -1 Nadarzyńska Drużyna Harcerska „Wilki”
  -1 Nadarzyńska Gromada Zuchowa „Wilczęta z Wrzosowiska”
  -1 Nadarzyńska Gromada Zuchowa „Radosne Wilczęta”
  -22 Drużyna Harcerska „Orliki”
  -22 Gromada Zuchowa „Leśne Duszki”
  -101Drużyna Harcerska "Wilcze Łapy" w Młochowie

   

  Siedzibą szczepu, dzięki uprzejmości ks. Proboszcza, jest Dom Parafialny przy Parafii p.w. św. Klemensa w Nadarzynie.

   

  2012 - 2019 Szczep Wataha w Nadarzynie