Składki członkowskie w szczepie WATAHA

  Każdy zuch, harcerz, instruktor czynnie działający w ZHP jest zobowiązany do płacenia corocznej składki członkowskiej. W Naszym szczepie sprawa ta wygląda następująco.

  Na całoroczną opłatę składają się trzy elementy:

  • 48zł czyli podstawowa składka członkowska - jest to kwota w całości odprowadzana do władz nadrzędnych, wymagana aby otzrymać członkostwo w organizacji na cąły rok, z niej opłacane jest również ubezpieczenie NNW.
  • 2zł kwota pozostająca w szczepie, wykorzystywana na zakup materiałów programowych na zbiórki drużyn
  • 50 zł - dodatkowe koszty obsługi prawno-księgowej wynikające z sytuacji finansowej Chorągwi Stołecznej, które jesteśmy zobowiązani jako hufiec, a w konsekwencji szczep, pokrywać. 

   

  Wynikowo, składka człokowska na osobę w Szczepie WATAHA wynosi 100zł rocznie.

  Kwotę tę można wpłacać w całości, na początku stycznia lub w ratach, co należy uzgodnić z Drużynowym na początku roku.

  Drużynowi przyjmują wpłaty w gotówce - na zbiórkach lub można zapłacić przelewem na subkonto szczepu :

  • 7211 4010 1000 0024 1284 0010 04
  • Chorągiew Stołeczna ZHP
  • Hufiec Pruszków
  • ul. Jasna 2; 05-804 Pruszków
  • Tytułem: "Składka członkowska 2016 Wataha, Imię i nazwisko dziecka"


  Nowy rok składkowy rozpoczyna się od 1 stycznia 2016.


  Oczywiście osoby, któe składki za 2015 rok opłaciły, nie muszą tego teraz robić ponownie, pod warunkiem, że wpłaciły pełne 100 zł.

  Nowi członkowie szczepu (osoby, które zapisały się po 1 września 2015) wpłacają składki w wysokości 50 zł za 2015 rok.

  2012 - 2018 Szczep Wataha w Nadarzynie